Ymgynghori – sut i gymryd rhan

Mae sylwadau’r cyhoedd  ar Morlais yn bwysig i ni, a bydd unrhyw sylwadau ‘rydych yn eu cyflwyno yn cael eu hystyried wrth i Menter Môn baratoi’r cais am ganiatâd ar gyfer y Prosiect. Mae cyflwyno cais am ganiatâd wedi ei gynllunio ar gyfer Gorffennaf 2019.

Bydd Menter Môn yn ymgynghori ar brosiect Morlais gan ddefnyddio’r dulliau isod:

 • Gwefan y prosiect
 • Holiadur/ Ffurflen Sylwadau
 • Arddangosfeydd Cyhoeddus
 • Newyddlen
 • Cyfryngau
 • Cyfathrebu gwleidyddol / sesiynau briffio cynghorau cymuned a thref – bydd gwleidyddion lleol a grwpiau cymunedol perthnasol yn cael eu diweddaru ar y Prosiect.

Gallwch roi eich sylwadau ar yr hyn sy’n cael ei gynnig fel rhan o brosiect Morlais trwy:

 • Gwblhau ein holiadur arlein – Cliciwch yma
 • Ebost: info@morlaisenergy.com
 • Ffôn: 01248 725225
 • Ymweld â swyddfa Menter Môn yn Llangefni.
 • Mynychu ein digwyddiadau gwybodaeth cyhoeddus – Cliciwch yma

Cysylltiadau Defnyddiol

Ymrwymiad Ymgynghori Cymunedol (PDF)