Datblygwr rhyngwladol yn arwyddo cytundeb gyda Morlais

Iau Mai 30th, 2019

Cwmni o Ganada yw’r diweddaraf i arwyddo cytundeb â prosiect ynni llif llanw Morlais – a hynny yn ystod cynhadledd ynni morol Egni 2019 yn M-SParc, Gaerwen yr wythnos hon. Daw y cytundeb yn dilyn sawl ymweliad gan Big Moon Power o Nova Scotia i ogledd Cymru a chyfarfodydd niferus gyda Morlais, y cwmni sy’n […]

Cytundeb newydd gyda chwmni o’r Alban i brosiect ynni llanw Môn

Llun Rhagfyr 3rd, 2018

Mae Ynys Môn wedi cael hwb arall i’w uchelgais i fod yn ganolfan rhagoriaeth ar gyfer ynni llif llanw yr wythnos hon wrth i ddatblygwr ynni morol mawr arall ymrwymo i’r prosiect. Mae Morlais, y parth arddangos ynni llif llanw oddi ar arfordir gorllewinol Ynys Môn, ac Orbital Marine Energy, cwmni o Ynysoedd Orkney wedi […]

Budd economaidd a chymunedol o ynni’r tonnau

Mercher Mai 23rd, 2018

Mae adroddiad sydd wedi ei gomisiynu gan Lywodraeth y DU yn cadarnhau’r potensial o fudd economaidd sylweddol o ynni llif llanw. Fel lleoliad allweddol ar gyfer cynhyrchu trydan o ynni’r môr, ar unig ardal i edrych ar ddatblygu yn y maes, gall Ynys Môn chwarae rhan bwysig yn y diwydiant i’r dyfodol. Yn ôl yr […]