Hysbysiad Cyflwyno Gwybodaeth Amgylcheddol Ychwanegol

01/04/2020

Deddf Trafnidiaeth a Gweithfeydd 1992 Rheolau Trafnidiaeth a Gweithfeydd (Gweithdrefn Ceisiadau a Gwrthwynebiadau) (Cymru a Lloegr) 2006 Parth Arddangos Morlais HYSBYSIAD CYFLWYNO GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL YCHWANEGOL  01/04/2020 Ar Fedi 16eg 2019, cyflwynodd  Menter Môn Cyf, Neuadd y Dref, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7LR gais i Lywodraeth Cymru o dan Adran 6 Deddf Trafnidiaeth a Gweithfeydd 1992 […]

Deddf Y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009

27/11/2019

RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007 HYSBYSIAD O GAIS AR GYFER PROSIECT ARDDANGOS LLIF LLANW MORLAIS I’R GORLLEWIN O YNYS MÔN 27/11/2019 Hysbysir drwy hyn fod Menter Môn Morlais Limited wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir […]

Dogfennau Cais TWAO Morlais

16/09/2019

Mae dogfennau cais TWAO Morlais ar gael ar y ddolen isod. Nid oes angen cyfrif i lawrlwytho: Cliciwch yma

Deddf Trafnidiaeth a Gweithfeydd 1992

05/09/2019

Rheolau Trafnidiaeth a Gweithfeydd (Gweithdrefn Ceisiadau a Gwrthwynebiadau) (Cymru a Lloegr) 2006 Gorchymyn Parth Arddangos Morlais HYSBYSIAD CYFLWYNO CAIS AM ORCHYMYN Mae Menter Môn Cyf, Neuadd y Dref, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7LR am gyflwyno cais i Lywodraeth Cymru o dan Adran 6 Deddf Trafnidiaeth a Gweithfeydd 1992 am yr orchymyn a nodir uchod o […]