Dogfennau Cais TWAO Morlais

16/09/2019

Mae dogfennau cais TWAO Morlais ar gael ar y ddolen isod. Nid oes angen cyfrif i lawrlwytho: Cliciwch yma

Deddf Trafnidiaeth a Gweithfeydd 1992

05/09/2019

Rheolau Trafnidiaeth a Gweithfeydd (Gweithdrefn Ceisiadau a Gwrthwynebiadau) (Cymru a Lloegr) 2006 Gorchymyn Parth Arddangos Morlais HYSBYSIAD CYFLWYNO CAIS AM ORCHYMYN Mae Menter Môn Cyf, Neuadd y Dref, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7LR am gyflwyno cais i Lywodraeth Cymru o dan Adran 6 Deddf Trafnidiaeth a Gweithfeydd 1992 am yr orchymyn a nodir uchod o […]