Sylw i Fusnesau Lleol!

Cartref > Cadwyn Gyflenwi > Digwyddiadau > Sylw i Fusnesau Lleol!

**Sylw i Fusnesau Lleol!**

Peidiwch â cholli'r cyfle hwn i fynychu ein Digwyddiad Cadwyn Cyflenwi Ynni Llanw unigryw! Darganfyddwch sut y gall eich busnes chwarae rhan yn y sector ynni llanw.

🌊 Dysgwch am Morlais: Clywch sut mae’r prosiect wedi tyfu i gyrraedd ei gyfnod presennol, a’r hyn sydd gennym ar y gweill ar gyfer y dyfodol.

🔗 Cysylltu â Chwaraewyr Allweddol: Rhwydweithio ag arweinwyr diwydiant, arloeswyr, a chyd-fusnesau lleol. Creu partneriaethau a allai yrru eich busnes i flaen y gad yn y chwyldro ynni gwyrdd.

🔧Y Dechnoleg Ddiweddaraf: Darganfyddwch y technolegau diweddaraf sy'n siapio ynni'r llanw a darganfyddwch sut y gall eich busnes gyfrannu at ddatblygu'r technolegau hyn.

🎤 Ystafelloedd grŵp gyda datblygwyr ynni llanw: Cyfle i ennill gwybodaeth ac adnoddau sydd eu hangen i lywio'r gadwyn gyflenwi ynni llanw.

🌟Cymorth Busnes: Bydd cymorth ar gael i’ch busnes lywio’n llwyddiannus drwy gyfleoedd tendro a sut i uwchsgilio eich gweithlu presennol.

🎟️ Peidiwch â methu Llanw Morlais, sicrhewch eich lle heddiw trwy gofrestru gan ddefnyddio'r ddolen isod:

MenterMonMorlaisLtd.eventbrite.com


Pob Digwyddiad