Diweddariad Cyfnod y Nadolig

Bydd y ffyrdd o gwmpas safle Morlais i gyd ar agor dros gyfnod y Nadolig a ni fydd unrhyw wyriadau ar waith.

Bydd timau diogelwch yn bresennol ar ein safleoedd dros yr ŵyl.

Mewn argyfwng cysylltwch gyda’r rhif ffôn canlynol: 01248 847404.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad drwy gydol y flwyddyn.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth pawb yn Morlais.