Ymgynghori – sut i gymryd rhan

Mae eich sylwadau ar Morlais yn parhau i fod yn bwysig i ni. Cafodd unrhyw sylw a gafodd ei gyflwyno yn ystod y broses ganiatâd ei ystyried  fel rhan o’n cais a gyflwynwyd ym mis Medi 2019. Er bod y cyfnod ymgynghori yma wedi dod i ben rydym dal eisiau clywed eich barn a’ch sylwadau am Morlais – gallwch gysylltu â ni ar y manylion isod.

  • Ebost: info@morlaisenergy.com
  • Ffôn: 01248 725225

I weld yr holl ddogfennau sy’n gysylltiedig â’r cais ewch i’r dudalen Dogfennau/Dolenni Defnyddiol gan fod ein swyddfeydd wedi cau ar hyn o bryd.

Cadwch lygaid ar ein gwefan am fanylion dyddiau gwybodaeth cyhoeddus posib y byddwn yn eu cynnal yn y dyfodol.

Cysylltiadau Defnyddiol

Ymrwymiad Ymgynghori Cymunedol (PDF)

Nodwch bod y ddogfen hon yn berthnasol i’r cyfnod cyn i’n cais am ganiatâd gael ei gyflwyno.