Ymgynghori – sut i gymryd rhan

Mae eich sylwadau ar Morlais yn bwysig i ni, a cafodd unrhyw sylw a gafodd ei gyflwyno ei ystyried wrth i Menter Môn baratoi’r cais am ganiatâd ar gyfer y Prosiect. Cyflwynwyd y cais am ganiatâd ym mis Medi 2019.

Bu i Menter Môn ymgynghori ar brosiect Morlais gan ddefnyddio’r dulliau isod:

  • Gwefan y prosiect
  • Holiadur/ Ffurflen sylwadau
  • Arddangosfeydd cyhoeddus
  • Newyddlen
  • Cyfryngau
  • Cyfathrebu gwleidyddol / sesiynau briffio cynghorau cymuned a thref
  • Diweddaru gwleidyddion lleol a grwpiau cymunedol

 

Am wybodaeth bellach am y prosiect cysylltwch â ni:

  • Ebost: info@morlaisenergy.com
  • Ffôn: 01248 725225

I weld yr holl ddogfennau sy’n gysylltiedig â’r cais gallwch ddod i’n swyddfa yn:

Menter Môn

Neuadd Y Dref

Llangefni

LL77 7L

 

Cadwch lygaid ar ein gwefan am fanylion dyddiau gwybodaeth cyhoeddus posib y byddwn yn eu cynnal yn y dyfodol.

Cysylltiadau Defnyddiol

Ymrwymiad Ymgynghori Cymunedol (PDF)