Manylion Cyswllt

info@morlaisenergy.com
+44 (0) 1248 725 700

 

Ar gyfer ymholiadau’r wasg cysylltwch gyda Ateb ar

post@atebcymru.wales

07970 997124 / 01248 534 200

 

Y Tîm:

Dafydd Gruffydd Rheolwr Gyfarwyddwr Menter Môn

Gerallt Llewelyn Jones Uwch Swyddog Cyfrifol

Dr John Idris Jones Cyfarwyddwr Prosiect

Geraint Owen Cyfarwyddwr Cyllid

John Jenkins Cyfarwyddwr Cydymffurfio

Andy Billcliff Prif Swyddog Gweithredol

Gareth Roberts Arweinydd Gweithrediadau

Ian Hughes Arweinydd Cyllid, Chaffael a Gweinyddu Egni

Samantha Jacques Swyddog Cyllid a Chaffael

Sarah Livett Arweinydd Amgylcheddol a Chydymffurfiaeth

Guto-Wyn Hughes Rheolwr Swyddfa Ynni

Hannah Thomas Swyddog Cefnogi Prosiect Egni

Aimi Hopkins Swyddog Gweinyddol

Osian Roberts Arwain Masnachol

Karen Jones Cyfarwyddwr anweithredol

Peter Beeby Cyfarwyddwr anweithredol