Manylion Cyswllt

info@morlaisenergy.com
+44 (0) 1248 725 713

 

Ar gyfer ymholiadau’r wasg cysylltwch gyda Ateb ar

post@atebcymru.wales

07970 997124 / 01248 534 200

 

Y Tîm:

Dafydd Gruffydd

Rheolwr Gyfarwyddwr Menter Môn

 

 

 

Gerallt Llewelyn Jones

Uwch Swyddog Cyfrifol

 

 

 

Dr John Idris Jones

Cyfarwyddwr Prosiect

 

 

 

Geraint Owen

Cyfarwyddwr Cydymffurfio

 

 

 

Karen Jones

Cyfarwyddwr Cyswllt Cwsmeriaid

 

 

 

John Jenkins

Cyfarwyddwr Cyllid

 

 

 

Andy Billcliff

Cyfarwyddwr Technegol

 

 

 

 

Graham Morley

Rheolwr Prosiect

 

 

 

Ian Hughes

Swyddog Cyllid a Chaffael

 

Hannah Thomas

Swyddog Gweinyddol

 

Sarah Livett

Swyddog Prosiect