Manylion Cyswllt

info@morlaisenergy.com
+44 (0) 1248 725 713

 

Ar gyfer ymholiadau’r wasg cysylltwch gyda Ateb ar

post@atebcymru.wales

07970 997124 / 01248 534 200

 

Y Tîm:

Dafydd Gruffydd Rheolwr Gyfarwyddwr Menter Môn

Gerallt Llewelyn Jones Uwch Swyddog Cyfrifol

Dr John Idris Jones Cyfarwyddwr Prosiect

Geraint Owen Cyfarwyddwr Cydymffurfio

Karen Jones Cyfarwyddwr Cyswllt Cwsmeriaid

John Jenkins Cyfarwyddwr Cyllid

Andy Billcliff Cyfarwyddwr Technegol

Graham Morley Rheolwr Prosiect

 

Oliver Wilson Rheolwr Prosiect

 

Ian Hughes Swyddog Cyllid a Chaffael

Samantha Jacques Swyddog Cyllid a Chaffael

Hannah Thomas Swyddog Gweinyddol

Sarah Livett Swyddog Prosiect

Gwenan Mair Owen Swyddog Prosiect

Joshua Roberts Cydlynydd Prosiect SELKIE