Cadwyn Gyflenwi

Cartref > Cyfleoedd

Trwy Morlais, mae Menter Môn am sicrhau’r budd mwyaf posib i economi Ynys Môn ac ardal ehangach gogledd Cymru.

Mae’r prosiect yn cynnig cyfleoedd yn ystod y cyfnod adeiladu ac unwaith y bydd y safle yn weithredol - gyda’r datblygwyr tyrbinau a gyda Morlais ei hun
Ers y cychwyn mae Morlais yn ymrwymo i wneud y mwyaf o wasanaethau a sgiliau lleol.
Dyma feysydd posib ble bydd cyfleodd busnes a swyddi yn codi:

 • Adeiladu arbenigol
 • Monitro amgylcheddol a geo-dechnegol
 • Ymgynghoriaeth morol
 • Saernïo a gwaith gosod terfynol
 • Llogi cychod
 • Gosod ceblau a chysylltiadau grid
 • Gosod systemau telegyfathrebu
 • Cynnal a chadw
 • Cyfleusterau porthladd
 • Swyddfeydd
 • Llety
 • Hyfforddiant

Mae Menter Môn wedi darparu gwasanaethau cymorth i fusnesau ers bron i 20 mlynedd ac felly’n gymwys iawn i adnabod a datblygu’r gadwyn gyflenwi ar gyfer Morlais.
Bydd y cynllun hefyd yn cyfrannu at y nod ehangach o ddatblygu’r Ynys yn ganolfan sy’n arbenigo mewn ynni adnewyddadwy gan greu cyfleoedd ar gyfer swyddi o safon uchel.
Os hoffech dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd a digwyddiadau sy’n ymwneud â’r gadwyn gyflenwi – tanysgrifiwch i’n rhestr bostio isod.

Tanysgrifio i’r rhestr bostio