Dyddiad wedi ei osod ar gyfer ymchwiliad cyhoeddus Morlais

Mae Arolygiaeth Gynllunio Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd ymchwiliad cyhoeddus ar gais Gorchymyn Deddf Trafnidiaeth a Gwaith (TWAO) Menter Môn i ddatblygu parth arddangos ynni llanw Morlais, yn dechrau ar ddydd Mawrth 1af Rhagfyr 2020.

Oherwydd cyfyngiadau COVID-19 sy’n parhau, bydd yr ymchwiliad cyhoeddus hwn yn cael ei gynnal ar-lein.

 

Am fwy o fanylion ewch i wefan yr Arolygiaeth Gynllunio:

https://dns.planninginspectorate.gov.uk/cy/projects/wales/twa-parth-arddangos-morlais/