Dyma gyfle arbennig i fynychu cyfres o ddigwyddiadau ‘Cwrdd â’r Arbenigwyr’ sydd wedi eu trefnu gan ein ffrindiau draw ym mhrosiect Selkie – cofiwch gofrestru draw ar ei gwefan:SELKIE Events

Dyma restr o’r digwyddiadau gwybodaeth cyhoeddus gynhaliwyd yn ystod 2019:

19/03/2019 Neuadd Pentref Llaingoch

11/06/2019 Gwesty Trearddur Bay

12/06/2019 Canolfan Ucheldre, Caergybi

17/06/2019 Neuadd Y Dref Caergybi

30/07/2019 Canolfan Cymuned Trearddur Bay

 

Gynhaliwyd hefyd digwyddiad cadwyn gyflenwi yn M-SParc (Menai Science Parc), Gaerwen 05/03/2020.