Newyddion da gan Verdant Power yn Efrog Newydd

Mae tyrbinau llanw Verdant Power yn ninas Efrog Newydd wedi mynd y tu hwn i ddisgwyliadau

 

Darllenwch y datganiad yma (PDF Saesneg)