Diweddariad Morlais

Er waethaf cyfyngiadau’r pandemig a newidiadau i’r ffordd mae pawb yn gweithio mae’r broses o sicrhau caniatâd a bod cynllun Morlais yn cael ei wireddu yn parhau.

Fel rhan o’r broses cynhaliwyd ymchwiliad cyhoeddus ac am y tro cyntaf ac oherwydd Covid19 cafodd ei gynnal yn gyfan gwbl ar-lein. Daeth yr ymchwiliad i ben ddiwedd Mawrth gyda datganiadau cloi gan yr holl bartïon. Mae disgwyl i Weinidogion Cymru gyhoeddi eu penderfyniad yn ystod yr haf. Mae’r broses o sicrhau trwydded forol yn parhau hefyd – Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n gyfrifol am yr elfen honno o’r broses.

Yn y cyfamser rydym yn parhau i ymgysylltu gyda rhanddeiliaid a phartneriaid i sicrhau eu bod yn cael eu diweddaru am y cynllun a’r buddion. Mae Morlais hefyd yn gobeithio penodi contractwyr i wneud y gwaith datblygu yn ddibynnol ar dderbyn y caniatâd angenrheidiol. Y gobaith yw y bydd newyddion pellach am hyn yn cael ei gyhoeddi yn fuan.
I weld llinell amser Morlais cliciwch yma.