Proffiliau Datblygwyr – Verdant

24/09/2021

Hanes Verdant Mae Verdant Power yn un o gwmnïau blaenllaw’r sector ynni adnewyddadwy morol. Mae’n datblygu systemau sy’n cyflenwi pŵer glân o gerrynt y llanw ac afonydd. Trwy ei fentrau ar draws y byd, mae’r cwmni wedi datblygu fel darparwr a datblygwr technoleg, perchennog a gweithredwr. Wedi’i sefydlu yn 2000, mae’r cwmni wedi’i leoli yn […]

Proffiliau Datblygwyr – Inyanga

18/08/2021

Consortiwm Inyanga Inyanga yw’r partner arweiniol mewn consortiwm o ddatblygwyr sydd wedi dod at ei gilydd i weithio gyda Morlais. Wedi’i leoli yn Falmouth, sefydlwyd y cwmni yn 2018 ac ers hynny mae wedi bod yn ymwneud â bron pob dyfais adnewyddadwy forol sydd wedi’i gosod yn y DU, gan gynnwys Minesto, oddi ar arfordir […]

Proffiliau Datblygwyr – Orbital

30/07/2021

Hanes Orbital Mae Orbital Marine Power Ltd (Orbital) yn gwmni peirianneg arloesol o’r Alban a sefydlwyd yn 2002. Mae Orbital yn canolbwyntio ar ddatblygu technoleg tyrbin ynni llanw sydd â’r gallu i leihau cost cynhyrchu trydan o gerrynt llanw. Mae’r cwmni, sydd â’i bencadlys yn Orkney ynghyd â swyddfeydd yng Nghaeredin, yn cyflogi 32 o […]

Adroddiad ‘Cyflwr y Sector’ 2021

19/07/2021

Dyma erthygl am Morlais sydd wedi ei chynnwys yn adroddiad ‘cyflwr y sector’ diweddar gan ynni Morol Cymru.  https://www.marineenergywales.co.uk/wp-content/uploads/2021/07/State-of-the-Sector-2021.pdf Diweddariad Mae Morlais yn brosiect ynni llif llanw wedi’i leoli ym ‘Mharth Arddangos Gorllewin Ynys Môn’, oddi ar arfordir gogledd orllewin Ynys Cybi. Mae’r prosiect yn cael ei redeg gan Menter Môn, lwyddodd i sicrhau’r les […]

Cam Arwyddocaol Ymlaen i Morlais

19/07/2021

Mae cynllun cyntaf Bargen Twf Gogledd Cymru wedi cymryd cam sylweddol ymlaen gyda bwrdd Uchelgais Gogledd Cymru yn cymeradwyo cynllun busnes amlinellol Mae’r penderfyniad yn golygu bod Morlais, sef cynllun ynni llanw sy’n cael ei arwain gan Menter Môn, bellach yn gallu symud i’r cam nesaf,  yr olaf cyn gall adeiladu gychwyn. Os bydd y […]

Gweinidog Llywodraeth DU yn ymweld â phrosiectau Bargen Twf Gogledd Cymru

24/06/2021

Mewn ymweliad i ddysgu am brosiectau Bargen Twf Gogledd Cymru yn ddiweddar cafodd Is-Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David TC Davies gyfle i gyfarfod â’r tîm yn Morlais. Dyma oedd ei ymweliad gweinidogol cyntaf ers llacio cyfyngiadau Covid. Mae cynllun ynni morol Morlais yn un o brosiectau cyntaf y Fargen Twf. Nod Morlais yw creu safle ynni […]

Ynni llanw yn creu llwyfan i ddatblygu sgiliau a hyfforddiant

20/05/2021

Mae fforwm sgiliau a hyfforddiant newydd wedi ei lansio yr wythnos hon i hyrwyddo’r cyfleodd ddaw yn sgil Morlais, cynllun ynni llif llanw oddi ar arfordir Môn. Ers sefyldu Morlais mae’r fenter gymdeithasol, Menter Môn wedi rhoi pwyslais ar ddatblygu siliau yn lleol. Y gobaith gyda sefydlu’r grŵp newydd hwn yw atgyfnerthu’r ymrwymiad i sicrhau […]

Diweddariad Morlais

12/05/2021

Er waethaf cyfyngiadau’r pandemig a newidiadau i’r ffordd mae pawb yn gweithio mae’r broses o sicrhau caniatâd a bod cynllun Morlais yn cael ei wireddu yn parhau. Fel rhan o’r broses cynhaliwyd ymchwiliad cyhoeddus ac am y tro cyntaf ac oherwydd Covid19 cafodd ei gynnal yn gyfan gwbl ar-lein. Daeth yr ymchwiliad i ben ddiwedd […]

Newyddion da gan Verdant Power yn Efrog Newydd

10/02/2021

Mae tyrbinau llanw Verdant Power yn ninas Efrog Newydd wedi mynd y tu hwn i ddisgwyliadau   Darllenwch y datganiad yma (PDF Saesneg)

Y llwyfan yn barod – 2021 yn allweddol i Morlais

22/01/2021

Gyda’r flwyddyn newydd daw cyfleodd a heriau newydd i brosiect ynni llanw Morlais, sy’n cael ei redeg gan Menter Môn er budd yr ynys. Fe welodd diwedd 2020 cerrig milltir pwysig i’r prosiect, gyda chychwyn ymchwiliad cyhoeddus, a’r cyhoeddiad y gall Morlais fod yn un o’r prosiectau cyntaf i elwa o fuddsoddiad Bargen Twf Gogledd […]