Morlais yn gwrando ar y gymuned morio

Llun Hydref 19th, 2020

Wrth i gynllun ynni llanw Morlais wneud cynnydd mae’r prosiect wedi bod yn cynyddu ei ymgysylltu â’r gymuned hwylio, caiacio a chychwyr pŵer lleol. Mewn cyfarfod rhithwir diweddar gyda Richard Hill a Phil Horton o’r Gymdeithas Hwylio Frenhinol (RYA), amlinellodd Cyfarwyddwr Morlais, Karen Jones, y cynlluniau sydd wedi’u rhoi ar waith i sicrhau parhad mordwyo […]

Dyddiad wedi ei osod ar gyfer ymchwiliad cyhoeddus Morlais

Llun Hydref 19th, 2020

Mae Arolygiaeth Gynllunio Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd ymchwiliad cyhoeddus ar gais Gorchymyn Deddf Trafnidiaeth a Gwaith (TWAO) Menter Môn i ddatblygu parth arddangos ynni llanw Morlais, yn dechrau ar ddydd Mawrth 1af Rhagfyr 2020. Oherwydd cyfyngiadau COVID-19 sy’n parhau, bydd yr ymchwiliad cyhoeddus hwn yn cael ei gynnal ar-lein.   Am fwy o […]

Monitro effaith yn ganolog i gynllun Morlais

Mawrth Awst 11th, 2020

Ers i’r fenter gymdeithasol, Menter Môn ennill y cytundeb i reoli parth arddangos ynni llanw Morlais, mae gwrando ar bobl a sefydliadau yn lleol, ac arbenigwyr wedi bod yn ganolog i’r gwaith. Sicrhau budd mwyaf posib i’r ardal yw bwriad Menter Môn gyda’r prosiect ac mae hynny yn cynnwys yr amgylcheddol yn ogystal â’r economaidd […]

Datblygwyr technoleg llif llawn yn arwyddo cytundeb gyda Morlais

Mercher Ebrill 15th, 2020

Mae prosiect ynni llanw Môn, Morlais, wedi llwyddo i sicrhau tri chytundeb newydd gyda datblygwr technoleg ynni morol rhyngwladol gan roi hwb sylweddol i’r cynllun. Mae’r cytundeb yn dod wedi misoedd o drafodaethau gyda dau gwmni o Ffrainc, sef SABELLA a HydroQuest a chwmni Magallanes o Sbaen. Mae’r tri yn gobeithio gosod eu dyfeisiadau ar […]

Datblygwr rhyngwladol yn arwyddo cytundeb gyda Morlais

Iau Mai 30th, 2019

Cwmni o Ganada yw’r diweddaraf i arwyddo cytundeb â prosiect ynni llif llanw Morlais – a hynny yn ystod cynhadledd ynni morol Egni 2019 yn M-SParc, Gaerwen yr wythnos hon. Daw y cytundeb yn dilyn sawl ymweliad gan Big Moon Power o Nova Scotia i ogledd Cymru a chyfarfodydd niferus gyda Morlais, y cwmni sy’n […]

Cytundeb newydd gyda chwmni o’r Alban i brosiect ynni llanw Môn

Llun Rhagfyr 3rd, 2018

Mae Ynys Môn wedi cael hwb arall i’w uchelgais i fod yn ganolfan rhagoriaeth ar gyfer ynni llif llanw yr wythnos hon wrth i ddatblygwr ynni morol mawr arall ymrwymo i’r prosiect. Mae Morlais, y parth arddangos ynni llif llanw oddi ar arfordir gorllewinol Ynys Môn, ac Orbital Marine Energy, cwmni o Ynysoedd Orkney wedi […]

Budd economaidd a chymunedol o ynni’r tonnau

Mercher Mai 23rd, 2018

Mae adroddiad sydd wedi ei gomisiynu gan Lywodraeth y DU yn cadarnhau’r potensial o fudd economaidd sylweddol o ynni llif llanw. Fel lleoliad allweddol ar gyfer cynhyrchu trydan o ynni’r môr, ar unig ardal i edrych ar ddatblygu yn y maes, gall Ynys Môn chwarae rhan bwysig yn y diwydiant i’r dyfodol. Yn ôl yr […]