Darlun o adeilad yr is-orsaf o uwchben

Argraff arlunydd o’r is-orsaf unwaith y bydd wedi’i chwblhau

Is-orsaf

Is-orsaf

Gweithrediad trencher

Cwblhawyd dwythellau, Porth Dafarch yn ddiweddar

Glaswellt yn ail sefydlu yn y Hotspur

Glaswellt yn ailsefydlu ger Premier Inn, Parc Cybi

Is-orsaf Landfall

Parc Cybi, Caergybi

Pwll Cyd

Wal wedi’i hailosod

Is-orsaf Landfall