Newyddion am weithgaredd o fewn Parth Arddangos Morlais

Gosod Dyfeisiadau Proffilio Cerrynt Acwstig Doppler ‘Acoustic Doppler Current Profiler’ (ADCP) ym Mharth Arddangos Morlais (y Parth)

Llwyddodd Nova Innovation, un o ddatblygwyr technoleg Morlais, i osod 2 ddyfais ADCP yn y Parth dros penwythnos y 18fed o Ragfyr 2021. Maent wedi’u lleoli yn y mannau canlynol:

  1. 53 18.015 Gog 004 42.639 Gor.
  2. 53 17.886 Gog 004 42.420 Gor.

 

Bydd y dyfeisiadau yn aros yn eu lle ar wely’r môr nes eu bod yn cael eu casglu, sydd fwyaf tebygol yn y ffenestr tywydd/ llanw da cyntaf o gychwyn mis Chwefror 2022 ymlaen. Cyhoeddir hysbysiadau cyn unrhyw weithrediadau casglu.