Tystysgrif Tir Categori Arbennig

Gweler y tystysgrif y ddyfarnwyd gan Llywodraeth Cymru o dan baragraff 6 o atodlen 3 i Ddeddf Caffael Tir 1981 yma.
Gweler dogfennau eraill sydd yn ymwneud â’r dyfarniad yma.