09/05/2022

Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf Grŵp Cyswllt Cymunedol Morlais ar y 9fed o Fai yng Nghanolfan Ucheldre, Caergybi. Daeth tua 30 o bobl o wahanol grwpiau cymunedol a diddordebau i’r cyfarfod. Clive McGregor, cyn Arweinydd y Cyngor oedd yn cadeirio gyda Gerallt Llewelyn Jones a Karen Jones y ddau yn gyfarwyddwyr gyda Morlais yn rhoi trosolwg o’r prosiect hyd yn hyn. Rhoddodd Dafydd Gruffydd gyflwyniad i Menter Môn, sy’n gyfrifol am y prosiect.

Mae’r Grŵp yn gyfle i aelodau glywed y diweddaraf am Morlais ac i ofyn cwestiynau i’r panel ar wahanol faterion.

Y prif bynciau dan sylw yn y cyfarfod cyntaf hwn oedd swyddi lleol, cyfleoedd cadwyn gyflenwi a mordwyo yn ogystal â’r gwaith sydd eisoes wedi dechrau ar y tir.

Mae cyfarfod nesaf am gael ei drefnu ym mis Awst neu Fedi.

2022_05_09 Cyfarfod CLG (Cym) FINAL V1.0

26/09/2022 

Cynhaliwyd ail gyfarfod Grŵp Cyswllt Cymunedol Morlais yng Ngwesty Bae Trearddur ar y 26ain o Fedi. Mynychodd tua 15 o bobl o wahanol grwpiau cymunedol a diddordebau. Cadeiriwyd y cyfarfod gan gyn Arweinydd y Cyngor, Clive McGregor, gyda chyfraniadau gan Gerallt Llewelyn Jones, cyfarwyddwr prosiect Morlais ac Oliver Wilson, rheolwr y prosiect, yn rhoi trosolwg o’r prosiect hyd yn hyn.

Mae’r Grŵp yn gyfle i aelodau glywed y diweddaraf am Morlais ac i ofyn cwestiynau i’r panel ar faterion sy’n peri pryder.

Y materion dan sylw yn y cyfarfod cyntaf hwn oedd swyddi lleol, cyfleoedd cadwyn gyflenwi a manylion y gwaith adeiladu presennol.

Disgwylir i’r cyfarfod nesaf gael ei gynnal cyn y Nadolig.

2022_09_26 Cyfarfod CLG (Cym) FINAL V1.0