09/05/2022

Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf Grŵp Cyswllt Cymunedol Morlais ar y 9fed o Fai yng Nghanolfan Ucheldre, Caergybi. Daeth tua 30 o bobl o wahanol grwpiau cymunedol a diddordebau i’r cyfarfod. Clive McGregor, cyn Arweinydd y Cyngor oedd yn cadeirio gyda Gerallt Llewelyn Jones a Karen Jones y ddau yn gyfarwyddwyr gyda Morlais yn rhoi trosolwg o’r prosiect hyd yn hyn. Rhoddodd Dafydd Gruffydd gyflwyniad i Menter Môn, sy’n gyfrifol am y prosiect.

Mae’r Grŵp yn gyfle i aelodau glywed y diweddaraf am Morlais ac i ofyn cwestiynau i’r panel ar wahanol faterion.

Y prif bynciau dan sylw yn y cyfarfod cyntaf hwn oedd swyddi lleol, cyfleoedd cadwyn gyflenwi a mordwyo yn ogystal â’r gwaith sydd eisoes wedi dechrau ar y tir.

Mae cyfarfod nesaf am gael ei drefnu ym mis Awst neu Fedi.

2022_05_09 Cyfarfod CLG (Cym) FINAL V1.0

26/09/2022 

Cynhaliwyd ail gyfarfod Grŵp Cyswllt Cymunedol Morlais yng Ngwesty Bae Trearddur ar y 26ain o Fedi. Mynychodd tua 15 o bobl o wahanol grwpiau cymunedol a diddordebau. Cadeiriwyd y cyfarfod gan gyn Arweinydd y Cyngor, Clive McGregor, gyda chyfraniadau gan Gerallt Llewelyn Jones, cyfarwyddwr prosiect Morlais ac Oliver Wilson, rheolwr y prosiect, yn rhoi trosolwg o’r prosiect hyd yn hyn.

Mae’r Grŵp yn gyfle i aelodau glywed y diweddaraf am Morlais ac i ofyn cwestiynau i’r panel ar faterion sy’n peri pryder.

Y materion dan sylw yn y cyfarfod cyntaf hwn oedd swyddi lleol, cyfleoedd cadwyn gyflenwi a manylion y gwaith adeiladu presennol.

Disgwylir i’r cyfarfod nesaf gael ei gynnal cyn y Nadolig.

2022_09_26 Cyfarfod CLG (Cym) FINAL V1.0

06/12/2022 

Cynhaliwyd trydydd cyfarfod Grŵp Cyswllt Cymunedol Morlais yng Nghanolfan Ucheldre, Caergybi ar y 6ed o Ragfyr. Mynychodd tua 12 o bobl o wahanol grwpiau cymunedol a diddordebau. Cadeiriwyd y cyfarfod gan gyn Arweinydd y Cyngor, Clive McGregor, gyda chyfraniadau gan Gerallt Llewelyn Jones, cyfarwyddwr prosiect Morlais ac Oliver Wilson, rheolwr y prosiect, yn rhoi trosolwg o’r prosiect hyd yn hyn.

Cynhelir y cyfarfod nesaf ym mis Mawrth 2023.

2022_12_06 Cyfarfod CLG (Cym) FINAL V1.0

07/03/2023 

Cynhaliwyd cyfarfod Grŵp Cyswllt Cymunedol Morlais yng Nghanolfan Ucheldre, Caergybi ar y 7fed o Fawrth. Mynychwyd y cyfarfod gan bobl o wahanol grwpiau cymunedol a diddordebau. Cadeiriwyd y cyfarfod gan gyn Arweinydd y Cyngor, Clive McGregor, gyda chyfraniadau gan Andy Billcliff, Prif Weithredwr prosiect Morlais ac Oliver Wilson, rheolwr y prosiect, yn rhoi trosolwg o’r prosiect hyd yn hyn.

Cynhelir y cyfarfod nesaf ym mis Mehefin 2023.

2023_03_07 CLG Cofnodion Cyfarfod FINAL V1.0 CYM

06/06/2023 

Cynhaliwyd cyfarfod Grŵp Cyswllt Cymunedol Morlais yng Nghanolfan Ucheldre, Caergybi ar y 7fed o Fawrth. Mynychwyd y cyfarfod gan bobl o wahanol grwpiau cymunedol a diddordebau. Cadeiriwyd y cyfarfod gan gyn Arweinydd y Cyngor, Clive McGregor, gyda chyfraniadau gan Andy Billcliff, Prif Weithredwr prosiect Morlais ac Oliver Wilson, rheolwr y prosiect, yn rhoi trosolwg o’r prosiect hyd yn hyn.

2023_06_06 CLG Cofnodion Cyfarfod FINAL V1.0 CYM

05/09/2023 

2023_09_05 CLG Cofnodion Cyfarfod FINAL V1.0 Cym