SWYDD WAG – Swyddog Cyllid a Chaffael

Cyfle cyffroes i ymuno a thîm Morlais i helpu i ddarparu swyddogaeth gyfrifyddu a chaffael effeithlon ac effeithiol ar gyfer y prosiect. Manylion pellach ar wefan Menter Mon – Menter Môn – Swyddi (mentermon.com)

 

Grŵp Gweithredu Sgiliau a Hyfforddiant

Mae Morlais wedi sefydlu grŵp gweithredu sgiliau a hyfforddiant er mwyn nodi a darparu atebion ar gyfer unrhyw fwlch sgiliau a gyflwynir gan y cyfleoedd gwaith o Brosiect Morlais.

11/05/2021 Cyfarfu’r grŵp am y tro cyntaf a chyflwynwyd Prosiect Morlais. Rhannodd aelodau’r grŵp eu profiad a’u galluoedd a chytunwyd ar agenda ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol.

24/06/2021 Cynhaliwyd cyfarfod cynhyrchiol lle rhannwyd llawer o syniadau ar fylchau sgiliau posibl a sut i sicrhau bod y sector ynni morol yn dod yn llwybr gyrfa hyfyw, fel bod unrhyw fylchau sgiliau yn cael eu llenwi.