Grŵp Gweithredu Sgiliau a Hyfforddiant

Mae Morlais wedi sefydlu grŵp gweithredu sgiliau a hyfforddiant er mwyn nodi a darparu atebion ar gyfer unrhyw fwlch sgiliau a gyflwynir gan y cyfleoedd gwaith o Brosiect Morlais.

11/05/2021 Cyfarfu’r grŵp am y tro cyntaf a chyflwynwyd Prosiect Morlais. Rhannodd aelodau’r grŵp eu profiad a’u galluoedd a chytunwyd ar agenda ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol.

24/06/2021 Cynhaliwyd cyfarfod cynhyrchiol lle rhannwyd llawer o syniadau ar fylchau sgiliau posibl a sut i sicrhau bod y sector ynni morol yn dod yn llwybr gyrfa hyfyw, fel bod unrhyw fylchau sgiliau yn cael eu llenwi.

05/08/2021 Cafwyd grŵp gweithredu cynhyrchiol arall. Rhannodd y grŵp syniadau gwerthfawr ar llwybrau gwahanol i swyddi a trafododd y grŵp cyrsiau sydd ar gael ar y funud all ymateb i ofynion y sector Ynni Morol.

19/05/2022 Cynhaliwyd cyfarfod cynhyrchiol ar-lein lle rhannwyd aelodau’r grŵp rhannu syniadau gwahanol ar sut i gydweithio er mwyn adnabod unrhyw fylchau sgiliau o fewn y diwydiant ynni adnewyddadwy.

22/09/2022 Cynhaliwyd cyfarfod gweithgor ar-lein cynhyrchiol arall. Rhannodd aelodau’r grŵp syniadau gwerthfawr  a thrafodwyd cyrsiau cyfredol a allai fod yn berthnasol i’r sector Ynni Morol.

07/12/2022 Cynhaliwyd cyfarfod cynhyrchiol lle rhannwyd llawer o syniadau ar fylchau sgiliau posibl a sut i sicrhau bod y sector ynni morol yn dod yn llwybr gyrfa hyfyw, fel bod unrhyw fylchau sgiliau yn cael eu llenwi.

07/03/2023 Cynhaliwyd gweithgor sgiliau a hyfforddiant ar-lein lle’r oedd pwyntiau trafod allweddol yn cynnwys datblygiad a phwysigrwydd sgiliau sy’n gysylltiedig â dysgu Cymraeg a’r cyfleoedd ar Ynys Môn i ddatblygu a chryfhau’r economi ac iaith.

05/06/2023 Cynhaliwyd gweithgor sgiliau a hyfforddiant ar-lein lle’r oedd pwyntiau trafod allweddol yn cynnwys datblygiad a phwysigrwydd sgiliau sy’n gysylltiedig â dysgu Cymraeg a’r cyfleoedd ar Ynys Môn i ddatblygu a chryfhau’r economi ac iaith.