Grŵp Gweithredu Cadwyn Gyflenwi 

Mae Morlais wedi sefydlu grŵp gweithredu cadwyn gyflenwi er mwyn gwneud y mwyaf o swyddi a chyfleoedd gwaith i bobl a busnesau lleol trwy’r prosiect.

13/05/2021 Cyfarfu’r grŵp am y tro cyntaf a chyflwynwyd Prosiect Morlais. Rhannodd aelodau’r grŵp eu profiad a’u galluoedd a chytunwyd ar agenda ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol.

22/06/2021 Cynhaliwyd cyfarfod cynhyrchiol lle rhannwyd llawer o syniadau ar sut i hyrwyddo cyllid ar gyfer uwchsgilio a datblygu busnes trwy Brosiect Morlais fel bod y gadwyn gyflenwi leol bresennol yn barod ac yn gallu tendro am waith gan Morlais a’i Ddatblygwyr dros y flynyddoedd nesaf.

03/08/2021 Cafwyd grŵp gweithredu cynhyrchiol arall. Rhannodd y grŵp syniadau gwerthfawr am sut y gall y prosiect ymgysylltu gyda busnesau lleol er mwyn rhannu gwybodaeth a chyfleoedd i’r dyfodol, Yn ogystal â deall eu hanghenion nhw i fedru datblygu ei gwasanaethau i ymateb i ofynion y sector Ynni Morol.

17/05/2022 Cynhaliwyd cyfarfod gwerthfawr ar-lein lle rhannwyd syniadau gan aelodau’r grŵp ar sut y gall Morlais ymgysylltu’n gynnar â’r gadwyn gyflenwi leol sydd eisoes yn bodoli.

28/09/2022 Cynhaliwyd cyfarfod gweithgor ar-lein cynhyrchiol arall. Rhannodd aelodau’r grŵp syniadau gwerthfawr ar sut y gallwn ymgysylltu’n gynnar â busnesau lleol i sicrhau eu bod yn gallu cynnig y cynnyrch a’r gwasanaethau y bydd eu hangen yn y dyfodol.

14/12/2022 Cynhaliwyd cyfarfod gwerthfawr ar-lein lle rhannwyd syniadau gan aelodau’r grŵp ar sut y gall Morlais ymgysylltu’n gynnar â’r gadwyn gyflenwi leol sydd eisoes yn bodoli.

08/03/2023 Cynhaliwyd gweithgor cadwyn gyflenwi ar-lein lle’r oedd y pwyntiau allweddol a drafodwyd yn cynnwys sut y gellir gwneud cwmnïau cadwyn gyflenwi leol yn ymwybodol o’r cyfleoedd sydd ar ddod a pha mor bwysig yw sgiliau Cymraeg yn y rhanbarth.