Mae Morlais yn chwilio i gaffael y gwasanaethau canlynol drwy Sell2Wales:

  • Gwasanaethau Archeolegol

Mae’r Prosiect Morlais yn chwilio i gaffael contractwr priodol i gwblhau gwasanaethau archeolegol fel sydd wedi eu manylu yn y ddogfen ITT – Dilynwch y ddolen os gwelwch yn dda: Arolygon Archeolegol

  • Arolygon Ecoleg

Mae’r Prosiect Morlais yn chwilio i gaffael contractwr priodol i gwblhau Arolygon Ecoleg fel sydd wedi eu manylu yn y ddogfen ITT – Dilynwch y ddolen os gwelwch yn dda: Arolygon Ecoleg

  • Gwasanaethau Cefnogi Rheoleiddio

Mae’r Prosiect Morlais yn chwilio i gaffael sefydliad profiadol a phriodol i gefnogi’r prosiect gydag agweddau Rheoleiddio a Ddeddfwriaethol y maes Ynni Morol fel sydd wedi eu manylu yn y ddogfen ITT – Dilynwch y ddolen os gwelwch yn dda: Gwasanaethau Cefnogi Rheoleiddio