Dilynwch y ddolen isod i lenwi Arolwg Defnyddwyr Morol Morlais:

Holiadur Defnyddwyr Morol Morlais

Fforwm Twristiaeth a Hamdden 

Mae Morlais wedi sefydlu Fforwm Twristiaeth a Hamdden i sicrhau bod y prosiect ynni llanw cynaliadwy yn darparu buddion cymunedol yn gyffredinol. Mae’r fforwm yn rhoi cyfle i gynrychiolwyr is-sector/grŵp drafod yr anghenion ar lefel sector.

16/05/2022 Cyfarfu’r fforwm am y tro cyntaf a chyflwynwyd prosiect Morlais. Rhannodd aelodau’r grŵp eu profiad a’u galluoedd a chytunwyd ar agenda ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol.

2022_05_16 Tourism & Recreational Forum Minutes FINAL V2.0 CYM