Gweithio ar y Penwythnos

01/09/2022

Ar ôl i osod y pibelli ar hyd Heol Porth Dafarch gymryd mwy o amser na’r disgwyl yn ddiweddar, bydd Jones Brothers yn gweithio am gyfnodau estynedig dros y ddau benwythnos nesaf ar South Stack Road er mwyn lliniaru’r oedi yn y rhaglen ar osod y pibellau. Mae’r manylion fel a ganlyn; Dydd Sadwrn 3ydd […]

Map Cau Ffyrdd – Medi 2022

30/08/2022

    Diweddariad Awst 30ain 2022; Mae gwaith Ffordd Porth Dafarch (4c) wedi bod yn arafach na’r disgwyl felly mae’r ffordd yn parhau ar gau tan ddechrau mis Medi. Unwaith y bydd rhan 4c wedi’i chwblhau, bydd South Stack Road ar gau eto o ddechrau mis Medi er mwyn caniatáu adeiladu adrannau 4a a 4b […]

Map Cau Ffyrdd – Awst 2022

02/08/2022

Morlais Roadworks 2022 (Aug 22 update)_Cym Diweddariad Awst 1af 2022; Mae Heol Porth Dafarch yn parhau ar gau tan 22 Awst yn unol â’r rhagolygon presennol er mwyn caniatáu cwblhau rhan 4c. Unwaith y bydd rhan 4c wedi’i chwblhau, bydd South Stack Road ar gau eto er mwyn caniatáu adeiladu adrannau 4a a 4b o […]

Map Cau Ffyrdd – Gorffenaf 2022

06/07/2022

  Diweddariad Gorffennaf 5ed 2022; Mae South Stack Road bellach ar agor eto ar ôl cwblhau’r pibellau yn adran 3a. Bydd Heol Porth Dafarch nawr ar gau tan ddiwedd mis Awst er mwyn caniatáu gosod pibelli yn adrannau 5a a 4c. Bydd South Stack Road yn aros ar agor trwy gyfran helaeth o fis Awst. […]

Map Cau Ffyrdd – Mehefin 2022

09/06/2022

Diweddariad 9fed o Fehefin 2022 Mae’r ffordd yn rhan 3a bellach ar gau ar gyfer gosod dyctin tan ganol mis Gorffennaf (yn amodol ar gyflymder y gwaith adeiladu), bydd mynediad i breswylwyr a busnesau o fewn rhannau caeedig yn cael ei hwyluso gan ein contractwr Jones Bros. Dylai trigolion a busnesau ar Ffordd Ynys Lawd […]

Map Cau Ffyrdd – Mai 2022

26/05/2022

  *Nodyn: Bydd y map hwn yn cael ei adolygu a’i ddiweddaru bob pythefnos, gwiriwch am y map mwyaf diweddar.

Jones Brothers – Ffosio

24/05/2022

Mae Jones Brothers wedi cwblhau 1.5KM o’r ffosydd ar gyfer y ddwythell ac mae ganddyn nhw 5km ar ôl i’w gwblhau ar hyd Ffordd South Stack.

Grŵp Cyswllt Cymunedol

16/05/2022

Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf Grŵp Cyswllt Cymunedol Morlais ar y 9fed o Fai yng Nghanolfan Ucheldre, Caergybi. Daeth tua 30 o bobl o wahanol grwpiau cymunedol a diddordebau i’r cyfarfod. Clive McGregor, cyn Arweinydd y Cyngor oedd yn cadeirio gyda Gerallt Llewelyn Jones a Karen Jones y ddau yn gyfarwyddwyr gyda Morlais yn rhoi trosolwg o’r […]

Jones Brothers – Gwaith HDD a Tyrchu

12/05/2022

HDD Mae Jones Brother yn paratoi i wneud gwaith Drilio Cyfeiriadol Llorweddol (HDD) yn ardal Parc Cybi, wrth ymyl gwesty Premier Inn. Bydd y gwaith hwn yn dechrau ar ddydd Mercher yr 11eg o Fai ac yn parhau am tua 6-8 wythnos.   Tyrchu Bydd Jones Brothers yn dechrau gwaith tyrchu ffosydd  ar Ffordd y […]

Diweddariad Prosiect – 16eg Mawrth 2022

16/03/2022

Dros yr wythnosau nesaf ac fel rhan o’r cyfnod archwilio a pharatoi bydd contractwyr yn gwneud y gwaith canlynol yn gysylltiedig â phrosiect Morlais: Sefydlu swyddfa safle ger Clwb Pêl-droed Caergybi Gwneud gwaith cloddio arbrofol ym maes parcio’r clwb pêl-droed Os bydd yr uchod yn llwyddiannus bydd y gwaith hwn yn parhau ym maes parcio’r […]