Goleuadau traffig a Ffordd Ynys Lawd

12/09/2023

Ar 18 a 19 Medi bydd gan ein Contractwr Jones Bros oleuadau traffig ar South Stack Road wrth y fynedfa newydd i’r is-orsaf lanfa. Mae’r lôn sengl hon ar gau er mwyn caniatáu i waith wyneb tarmac gael ei gwblhau yn y fynedfa newydd, ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra yn ystod y cyfnod hwn.

MCRP-MM-DOC-0037 SMRU Bottom mounted PAM deployment

11/09/2023

MCRP-MM-DOC-0037 SMRU Bottom mounted PAM deployment V0.2

MCRP-MM-DOC-0029 MCRP Research Buoy Deployment Confirmation notification

25/08/2023

MCRP-MM-DOC-0029 MCRP Research Buoy Deployment Confirmation notification v0.2

MCRP-MM-DOC-0036 SMRU PAM Re-deployment Co-ordinate Confirmation

18/08/2023

MCRP-MM-DOC-0036 SMRU PAM Re-deployment Co-ordinate Confirmation V0.1

Map Cau Ffyrdd – Mawrth 2023

08/03/2023

Diweddariad Mawrth 7fed 2023; Mae’r rhan fwyaf o’r ceblau ar South Stack Road bellach wedi’u gosod, a bydd y gwaith o adfer y pyllau ar y cyd yn parhau drosodd yr ychydig fisoedd nesaf. Nid oes angen cau Ffordd Ynys Lawd yn llawn eto. Bydd Heol Porth Dafarch yn ail agor ar 25 Mawrth. Nid […]

Cau Ffordd Porth Dafarch

17/01/2023

Bydd Ffordd Porth Dafarch ar gau o 06:30  Dydd Llun y 23ain o Ionawr am gyfnod o 7 wythnos. Gofynnwn i yrwyr ddilyn y gwiriadau mewn lle ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra. Mae cau’r ffordd yn angenrheidiol  er mwyn parhau gyda’r gwaith presennol sy’n golygu bod rhaid i ni adeiladu yng nghanol y ffordd.

Map Cau Ffyrdd – 23 Rhagfyr 2022

23/12/2022

Diweddariad Rhagfyr 23ain 2022; Mae’r gwaith yn Rhan 1 bellach wedi’i gwblhau ac mae’r ffordd hefyd wedi’i hailagor i draffig. Mae’r gwaith yn Rhan 2 bellach wedi’i gwblhau ac mae’r ffordd hefyd wedi’i hailagor i draffig. Bydd y ceblau ar gyfer gweddill Heol Ynys Lawd yn cael eu gosod a’u huno wrth y pyllau ar […]

Diweddariad Cyfnod y Nadolig

21/12/2022

Bydd y ffyrdd o gwmpas safle Morlais i gyd ar agor dros gyfnod y Nadolig a ni fydd unrhyw wyriadau ar waith. Bydd timau diogelwch yn bresennol ar ein safleoedd dros yr ŵyl. Mewn argyfwng cysylltwch gyda’r rhif ffôn canlynol: 01248 847404. Diolch yn fawr am eich cydweithrediad drwy gydol y flwyddyn. Nadolig Llawen a […]

Y Gymraeg yn ganolog i ddatblygiad ynni llanw

14/12/2022

Mae asesiad diweddar o allu ieithyddol gweithwyr ar gynllun Morlais oddi ar arfordir Caergybi wedi dangos bod gan 93% sgiliau Cymraeg a bod 65% yn rhugl. Un o addewidion Menter Môn ar gychwyn y cynllun ynni llanw oedd sicrhau bod yr ardal leol yn elwa. Mae’r ffigyrau diweddaraf yma yn dystiolaeth yn ôl Menter Môn […]

Passive Acoustic Monitoring (PAM) – wedi cael ei osod ym Mharth Arddangos Morlais    

07/12/2022

Passive Acoustic Monitoring (PAM) – wedi cael ei osod ym Mharth Arddangos Morlais Mae Prifysgol St Andrews Sea Mammal Research Unit (SMRU) wedi gosod offer (Passive Acoustic Monitoring neu PAM) ar wely’r môr i gasglu data acwstig dros wythnos yn dechrau 28ain mis Tachwedd 2022. Maen nhw wedi ei lleoli yn y cyfesurynnau isod: Bydd […]