Grŵp Cyswllt Cymunedol

16/05/2022

Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf Grŵp Cyswllt Cymunedol Morlais ar y 9fed o Fai yng Nghanolfan Ucheldre, Caergybi. Daeth tua 30 o bobl o wahanol grwpiau cymunedol a diddordebau i’r cyfarfod. Clive McGregor, cyn Arweinydd y Cyngor oedd yn cadeirio gyda Gerallt Llewelyn Jones a Karen Jones y ddau yn gyfarwyddwyr gyda Morlais yn rhoi trosolwg o’r […]

Jones Brothers – Gwaith HDD a Tyrchu

12/05/2022

HDD Mae Jones Brother yn paratoi i wneud gwaith Drilio Cyfeiriadol Llorweddol (HDD) yn ardal Parc Cybi, wrth ymyl gwesty Premier Inn. Bydd y gwaith hwn yn dechrau ar ddydd Mercher yr 11eg o Fai ac yn parhau am tua 6-8 wythnos.   Tyrchu Bydd Jones Brothers yn dechrau gwaith tyrchu ffosydd  ar Ffordd y […]

Map cau ffyrdd ac amseroedd 2022 – 20.04.2022

20/04/2022

Map ac amseroedd i ddangos ffyrdd ar gau yn ystod 2022 oherwydd gwaith parhaus ar brosiect Morlais.   2022_04_20 Map Cau Ffordd Caergybi

Map cau ffyrdd ac amseroedd 2022 – 11.04.2022

11/04/2022

Map ac amseroedd i ddangos ffyrdd ar gau yn ystod 2022 oherwydd gwaith parhaus ar brosiect Morlais. Map Cau Ffordd Caergybi 2022

Map cau ffyrdd ac amseroedd 2022 – 23.03.2022

23/03/2022

Map ac amseroedd i ddangos ffyrdd ar gau yn ystod 2022 oherwydd gwaith parhaus ar brosiect Morlais. Map Cau Ffordd Caergybi 2022

Diweddariad Prosiect – 16eg Mawrth 2022

16/03/2022

Dros yr wythnosau nesaf ac fel rhan o’r cyfnod archwilio a pharatoi bydd contractwyr yn gwneud y gwaith canlynol yn gysylltiedig â phrosiect Morlais: Sefydlu swyddfa safle ger Clwb Pêl-droed Caergybi Gwneud gwaith cloddio arbrofol ym maes parcio’r clwb pêl-droed Os bydd yr uchod yn llwyddiannus bydd y gwaith hwn yn parhau ym maes parcio’r […]