Passive Acoustic Monitoring (PAM) – wedi cael ei osod ym Mharth Arddangos Morlais    

Passive Acoustic Monitoring (PAM) – wedi cael ei osod ym Mharth Arddangos Morlais

Mae Prifysgol St Andrews Sea Mammal Research Unit (SMRU) wedi gosod offer (Passive Acoustic Monitoring neu PAM) ar wely’r môr i gasglu data acwstig dros wythnos yn dechrau 28ain mis Tachwedd 2022. Maen nhw wedi ei lleoli yn y cyfesurynnau isod:

Bydd pob PAM yn aros yn ei le ar wely’r môr tan maen nhw yn cael ei hadfer yn y ffenestr tywydd/lli cyntaf o fis Mawrth 2023 ymlaen.  Fydd hysbysiad yn cael ei chyhoeddi cyn gwaith hadfer.