Map Cau Ffyrdd – 23 Rhagfyr 2022

Diweddariad Rhagfyr 23ain 2022;

  • Mae’r gwaith yn Rhan 1 bellach wedi’i gwblhau ac mae’r ffordd hefyd wedi’i hailagor i draffig.
  • Mae’r gwaith yn Rhan 2 bellach wedi’i gwblhau ac mae’r ffordd hefyd wedi’i hailagor i draffig.
  • Bydd y ceblau ar gyfer gweddill Heol Ynys Lawd yn cael eu gosod a’u huno wrth y pyllau ar y cyd a ddangosir mewn dotiau glas ar y llun trwy gydol dechrau 2023. Bydd gwaith yn dechrau ym mhyllau 2,3 a 5 ar y cyd yn y flwyddyn newydd.
  • Bydd y ffordd gyfan ar gau ar Heol Porth Dafarch yn gynharach nawr ac yn dechrau ar 16 Ionawr am 7 wythnos. Mae hyn yn ofynnol oherwydd sefyllfa’r seilwaith presennol sy’n golygu bod yn rhaid i ni adeiladu yng nghanol y ffordd.
  • Rydym yn parhau i ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra yn ystod y gwaith.

Morlais Roadworks 2022 (23rd Dec 22 update)