Map Cau Ffordd – 31ain Hydref 2022

  • Mae adrannau 4a a 4b bellach wedi’u cwblhau.Mae cau 4a a 4b South Stack Road bellach wedi symud i adran 2 er mwyn caniatáu gosod y pibellau yno. Bydd y cau hwn tan Nadolig 2022 sydd hefyd yn cynnwys gosod y cebl rhwng JP1 a JP3.
  • Bydd mynediad i drigolion a busnesau lleol yn cael ei gynnal.Bydd gweddill y ceblau ar South Stack Road yn cael eu gosod a’u huno wrth y pyllau ar y cyd a ddangosir mewn dotiau glas ar y llun trwy gydol hanner cyntaf 2023 dan reolaeth goleuadau traffig i ganiatáu traffig drwodd.
  • Bydd rhagor o wybodaeth ar gael wrth i’r prosiect fynd rhagddo.
  • Yn anffodus, bydd angen cau’r ffordd yn llawn ar Heol Porth Dafarch yn ystod Chwefror a Mawrth 2023, oherwydd sefyllfa’r seilwaith presennol sy’n golygu bod yn rhaid i ni adeiladu yng nghanol y ffordd.
  • Rydym yn parhau i ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra yn ystod y gwaith.