Map Cau Ffyrdd – Mehefin 2022

Diweddariad 9fed o Fehefin 2022

  • Mae’r ffordd yn rhan 3a bellach ar gau ar gyfer gosod dyctin tan ganol mis Gorffennaf (yn amodol ar gyflymder y gwaith adeiladu), bydd mynediad i breswylwyr a busnesau o fewn rhannau caeedig yn cael ei hwyluso gan ein contractwr Jones Bros.
  • Dylai trigolion a busnesau ar Ffordd Ynys Lawd i’r gogledd o adran 3a ddefnyddio’r dargyfeiriad sydd wedi ei arwyddo drwy Caergybi. Gellir parhau i gael mynediad i’r rhai i’r de o adran 3a o gyfeiriad Bae Trearddur.
  • Nid oes angen cau’r ffordd ar gyfer y gwaith HDD yn adran 6a.
  • Mae gosod dyctin yn adrannau 3b, 5c, 6 a thrwy faes parcio’r Ganolfan Hamdden wedi ei gwblhau (labeli gwyrdd ar y llun).
  • Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra yn ystod y gwaith.