Gweithio ar y Penwythnos

Ar ôl i osod y pibelli ar hyd Heol Porth Dafarch gymryd mwy o amser na’r disgwyl yn ddiweddar, bydd Jones Brothers yn gweithio am gyfnodau estynedig dros y ddau benwythnos nesaf ar South Stack Road er mwyn lliniaru’r oedi yn y rhaglen ar osod y pibellau. Mae’r manylion fel a ganlyn;

Dydd Sadwrn 3ydd a Sul 4 Medi 22 (07:00 – 16:00)
Dydd Sadwrn 10fed a Sul 11eg Medi 22 (07:00 – 16:00)

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra yn ystod y gwaith.