Tystysgrif Tir Categori Arbennig

01/04/2021

Gweler y tystysgrif y ddyfarnwyd gan Llywodraeth Cymru o dan baragraff 6 o atodlen 3 i Ddeddf Caffael Tir 1981 yma. Gweler dogfennau eraill sydd yn ymwneud â’r dyfarniad yma.

DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I’R ARFORDIR 2009

17/03/2021

HYSBYSIAD CYHOEDDUS DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I’R ARFORDIR 2009 RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007 PROSIECT ARDDANGOS LLIF LLANW MORLAIS, I’R GORLLEWIN O YNYS MÔN Hysbysir drwy hyn fod Menter Môn Morlais Limited wedi rhoi mwy o wybodaeth i Cyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas â’r cais uchod yn unol â Rheoliad 14 Rheoliadau […]

Eglurhadau o Ddogfennau Modelu Gwrthdrawiad

22/10/2020

Deddf Trafnidiaeth a Gweithfeydd 1992 Rheolau Trafnidiaeth a Gweithfeydd (Gweithdrefn Ceisiadau a Gwrthwynebiadau) (Cymru a Lloegr) 2006 Gorchymyn Parth Arddangos Morlais EGLURHADAU O DDOGFENNAU MODELU GWRTHDRAWIAD Ar 16 Medi 2019, gwnaeth Menter Môn Morlais Limited, o Neuadd y Dref Llangefni, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7LR, gais i Lywodraeth Cymru o dan adran 6 o Ddeddf […]

Cais Tir Categori Arbennig

20/10/2020

Gweler y Hysbysiad yma

Gwybodaeth Amgylcheddol Pellach

19/10/2020

Deddf Trafnidiaeth a Gweithfeydd 1992 Rheolau Trafnidiaeth a Gweithfeydd (Gweithdrefn Ceisiadau a Gwrthwynebiadau) (Cymru a Lloegr) 2006 Gorchymyn Parth Arddangos Morlais HYSBYSIAD O WYBODAETH AMGYLCHEDDOL BELLACH Ar 16 Medi 2019, gwnaeth Menter Môn Morlais Limited, o Neuadd y Dref Llangefni, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7LR, gais i Lywodraeth Cymru o dan adran 6 o Ddeddf […]

Datganiad Achos Cais TWAO Morlais

18/09/2020

Mae’r dogfennau sydd wedi eu rhestru o dan Atodiad A yn y Datganiad Achos ar gael ar y ddolen isod. Nid oes angen cyfrif i’w lawrlwytho: Cliciwch yma

DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I’R ARFORDIR 2009

05/08/2020

HYSBYSIAD CYHOEDDUS DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I’R ARFORDIR 2009 RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007 PROSIECT ARDDANGOS LLIF LLANW MORLAIS, A LEOLIR I’R GORLLEWIN O YNYS MÔN Hysbysir drwy hyn fod Menter Môn Morlais Limited wedi rhoi mwy o wybodaeth i Cyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas â’r cais uchod yn unol â Rheoliad […]

DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I’R ARFORDIR 2009

29/07/2020

HYSBYSIAD CYHOEDDUS DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I’R ARFORDIR 2009 RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007 PROSIECT ARDDANGOS LLIF LLANW MORLAIS, A LEOLIR I’R GORLLEWIN O YNYS MÔN Hysbysir drwy hyn fod Menter Môn Morlais Limited wedi rhoi mwy o wybodaeth i Cyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas â’r cais uchod yn unol â Rheoliad […]

Hysbysiad Cyflwyno Gwybodaeth Amgylcheddol Ychwanegol

01/04/2020

Deddf Trafnidiaeth a Gweithfeydd 1992 Rheolau Trafnidiaeth a Gweithfeydd (Gweithdrefn Ceisiadau a Gwrthwynebiadau) (Cymru a Lloegr) 2006 Parth Arddangos Morlais HYSBYSIAD CYFLWYNO GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL YCHWANEGOL  01/04/2020 Ar Fedi 16eg 2019, cyflwynodd  Menter Môn Cyf, Neuadd y Dref, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7LR gais i Lywodraeth Cymru o dan Adran 6 Deddf Trafnidiaeth a Gweithfeydd 1992 […]

Deddf Y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009

27/11/2019

RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007 HYSBYSIAD O GAIS AR GYFER PROSIECT ARDDANGOS LLIF LLANW MORLAIS I’R GORLLEWIN O YNYS MÔN 27/11/2019 Hysbysir drwy hyn fod Menter Môn Morlais Limited wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir […]