Trwy Morlais, mae Menter Môn am sicrhau’r budd mwyaf posib i economi Ynys Môn ac ardal ehangach gogledd Cymru. Mae’r prosiect yn golygu bod cyfleoedd yn ystod y cyfnod adeiladu parth gyda’r datblygwyr eu hunain unwaith y byddant wedi eu lleoli ar Ynys Môn ac yn ystod y cyfnod gweithredol. Bydd y prosiect yn gwneud y mwyaf o wasanaethau a sgiliau yn lleol pan fo hynny yn bosib. Mae rhai enghreifftiau o’r rhain isod:

 • Caniatáu a chytuno
 • Llogi cychod
 • Monitro amgylcheddol a geo-dechnegol
 • Ymgynghoriaeth gweithrediadau môr
 • Saernïo a gwaith gosod terfynol
 • Gorsaf pod danforol
 • Gosod ceblau
 • Gosod systemau telegyfathrebu i’r orsaf ar y lan
 • Gweithredu a chynnal
 • Cyfleusterau porthladd
 • Swyddfeydd
 • Llety
 • Hyfforddiant

 

Mae Menter Môn wedi darparu gwasanaethau cymorth i fusnesau ers bron i 20 mlynedd ac felly’n gymwys iawn i adnabod a datblygu’r gadwyn gyflenwi ar gyfer Morlais. Bydd y cynllun hefyd yn cyfrannu at y nod ehangach o ddatblygu’r Ynys yn ganolfan sy’n arbenigo mewn ynni adnewyddadwy gan greu cyfleoedd ar gyfer swyddi o safon uchel. Byddwn yn gweithio’n agos gydag Ynys Ynni a Chyngor Sir Ynys Môn i gyflawni hyn.

Os hoffech dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd a digwyddiadau sy’n ymwneud â’r gadwyn gyflenwi – tanysgrifiwch i’n rhestr bostio isod.