Cadwyn Gyflenwi

Cartref > Cadwyn Gyflenwi

Trwy Morlais, mae Menter Môn am sicrhau’r budd mwyaf posib i economi Ynys Môn ac ardal ehangach gogledd Cymru.

Mae’r prosiect yn cynnig cyfleoedd yn ystod y cyfnod adeiladu ac unwaith y bydd y safle yn weithredol - gyda’r datblygwyr tyrbinau a gyda Morlais ei hun
Ers y cychwyn mae Morlais yn ymrwymo i wneud y mwyaf o wasanaethau a sgiliau lleol.
Dyma feysydd posib ble bydd cyfleodd busnes a swyddi yn codi:

 • Adeiladu arbenigol

 • Monitro amgylcheddol a geo-dechnegol

 • Ymgynghoriaeth morol

 • Saernïo a gwaith gosod terfynol

 • Llogi cychod

 • Gosod ceblau a chysylltiadau grid

 • Gosod systemau telegyfathrebu

 • Cynnal a chadw

 • Cyfleusterau porthladd

 • Swyddfeydd

 • Llety

 • Hyfforddiant

Mae Menter Môn wedi darparu gwasanaethau cymorth i fusnesau ers bron i 20 mlynedd ac felly’n gymwys iawn i adnabod a datblygu’r gadwyn gyflenwi ar gyfer Morlais.
Bydd y cynllun hefyd yn cyfrannu at y nod ehangach o ddatblygu’r Ynys yn ganolfan sy’n arbenigo mewn ynni adnewyddadwy gan greu cyfleoedd ar gyfer swyddi o safon uchel.
Os hoffech dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd a digwyddiadau sy’n ymwneud â’r gadwyn gyflenwi – tanysgrifiwch i’n rhestr bostio isod.

Tanysgrifio i’r rhestr bostio