Ymweliadau ac adnoddau ysgolion

Cartref > Addysg > Ymweliadau ac adnoddau ysgolion

Mae gennym raglen o ymweliadau ar gyfer ysgolion uwchradd ac ysgolion cynradd.

Cysylltwch â ni i drefnu ymweliad â’ch ysgol gan aelodau o dîm Morlais.

Gallwn gynnal sesiynau ar ynni llanw, newid hinsawdd a’r cyfleodd gwaith ddaw yn sgil y prosiect.

Rydym wedi datblygu teclun rhithwir gyda chwmni teledu lleol er mwyn cynnal sesiynau rhagweithiol – cysylltwch gyda ni i ddysgu mwy neu i drefnu sesiwn.

  • Ysgol Biwmares
  • Ysgol Pentraeth
  • Ysgol Pentraeth