Mordwyo

Cartref > Ymgysylltu > Mordwyo

Mae Morlais wedi sefydlu grŵp rhanddeiliaid mordwyo i sicrhau bod y prosiect ynni llanw cynaliadwy yn cyflwyno ymgynghoriadau mordwyo rheolaidd gyda defnyddwyr morwrol lleol, yn opguystal ag Asesiad Risg Mordwyo (NRA) cynhwysfawr o Barth Morlais.

2022_09_13 Cofnod Cyfarfod Rhanddeiliaid Mordwyo Morlais (C) Terfynol

2023_04_19_Morlais Marico NSM Meeting Minutes Final

2023_04_19 NSM Combined Final

Am fwy o wybodaeth ewch i: https://kingfisherbulletin.org/