Cyfleoedd Caffael

Cartref > Cadwyn Gyflenwi > Cyfleoedd Caffael

Ffynhonnell wybodaeth a phorth caffael yw'r wefan GwerthwchiGymru a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru hefo'r nod i:

  • helpu busnesau i ennill contractau sector cyhoeddus ar draws Cymru
  • helpu prynwyr sector cyhoeddus i hysbysebu a rheoli cyfleoedd tendr
  • helpu busnesau i hyrwyddo eu gwasanaethau
  • helpu busnesau i ddod o hyd i gyfleoedd tendro addas

Cliciwch ar y llun isod i ddarganfod mwy am y cyfleoedd caffael sydd ar gael ar hyn o bryd ym Menter Môn Morlais Cyf.