Partneriaid

Cartref > Amdanom Ni > Partneriaid

Arianwyr

Mae Morlais yn cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Mae’r cynllun hefyd yn derbyn cefnogaeth gan Cyngor Sir Ynys Môn, Awdurdod Datgomisiynu Niwclear, Cynllun Twf Gogledd Cymru.

Contractwyr

Rydym yn gweithio gydag ystod o gontractwyr i gyflawni’r gwaith ar y cam cyntaf o brosiect Morlais. Ble mae’r arbenigedd yn bodoli yn lleol rydym bob amser yn ceisio gweithio gyda chwmnïau o ogledd Cymru.

Cadarn Consulting

OBR

Ateb

Stockton Drilling Limited

The Systems Partnership

Eversheds Sutherland

Jones Brothers

Datblygwyr tyrbinau a thechnoleg ynni llanw

Oherwydd model gweithredu unigryw Morlais byddwn yn gweithio gydag ystod eang o ddatblygwyr dyfeisiadau ynni llanw. Dyma’r cwmnïau rydym wedi bod yn trafod a chydweithio gyda nhw hyd yma. Dilynwch y ddolen i wefan y cwmnïau i ddysgu mwy amdanynt.

Aquantis Tech

Big Moon Power

HydroWing

Instream

Magallanes

Nova Innovation Ltd

Orbital Marine Power Ltd

QED Naval

Verdant Isles Ltd