Cymuned

Cartref > Ymgysylltu > Cymuned

Grŵp Cyswllt Cymunedol

Mae ymgysylltu gyda’r gymuned leol a gyda rhan-ddeiliaid wedi bod yn rhan bwysig o’n gwaith ers y cychwyn cyntaf. Fel cwmni o Ynys Môn rydym yn ymwybodol o bwysigrwydd cyfathrebu gyda phreswylwyr, busnesau a sefydliadau yn yr ardal. Dyma pam rydym wedi sefydlu ein Grŵp Cyswllt Cymunedol.
Mae aelodau wedi cael eu gwahodd i gymryd rhan ac maen nhw’n cynrychioli grwpiau ac elusennau lleol, preswylwyr, busnesau a rhan-ddeiliad allweddol. Mae cyfarfodydd bob chwarter ac yn digwydd wyneb yn wyneb ac yn rhithiol am yn ail.
I ddysgu mwy am waith y grŵp ac i ddysgu pwy all gymryd rhan cysylltwch â ni.
Gallwch ddarllen cylch gorchwyl a chofnodion cyfarfodydd y Grŵp Cyswllt Cymunedol yma: Grŵp Cyswllt Cymunedol Morlais Cylch Gorchwyl

2022_05_09 CLG Cofnodion Cyfarfod Terfynol

2022_09_26 CLG Cofnodion Cyfarfod Terfynol

2022_12_06 CLG Cofnodion Cyfarfod Terfynol

2023_03_07 CLG Cofnodion Cyfarfod Terfynol

2023_06_06 CLG Cofnodion Cyfarfod Terfynol

2023_09_05 CLG Cofnodion Cyfarfod Terfynol

2023_12_05 CLG Confnodion Cyfarfod Terfynol

2024_03_05 CLG Cofnodion Cyfarfod Terfynol

2024_06_04 CLG Cofnodion Cyfarfod Terfynol

CLG Agenda Terfynol