Cadwyn Gyflenwi

Cartref > Ymgysylltu > Cadwyn Gyflenwi

Gweithgor Cadwyn Cyflenwi

Mae’r grŵp yma yn cwrdd i rannu gwybodaeth a chreu cynllun er mwyn deall cyfleodd cadwyn cyflenwi nawr ac i’r dyfodol. Bydd aelodau hefyd yn edrych ar rhwystrau i gwmnïau lleol rhag manteisio ar gyfleodd masnachol gyda Morlais ac unrhyw waith cysylltiedig, gan roi camau ar waith er mwyn goresgyn y rhwystrau hynny.
I ddysgu mwy am waith y grŵp ac i ddysgu pwy all gymryd rhan cysylltwch â ni.