Sgiliau

Cartref > Ymgysylltu > Sgiliau

Gweithgor Sgiliau a Hyfforddiant

Mae’r Gweithgor Sgiliau a Hyfforddiant yn rhan allweddol o gynlluniau Morlais a’i bartneriaid i sicrhau bod y prosiect yn darparu budd i drigolion lleol. Pwrpas y grŵp hwn felly yw sicrhau bod gweithlu â’r cymwysterau a’r sgiliau priodol ar gael i ymgymryd â rolau allweddol gyda Morlais a thrwy hynny sicrhau budd lleol o’r cynllun.
I ddysgu mwy am waith y grŵp ac i ddysgu pwy all gymryd rhan cysylltwch â ni.